Personlig NLP Coaching


Coaching er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i dine udfordringer og mål med livet. 

Med spørgeteknik hjælper jeg dig med at se tingene i et andet perspektiv og med at vende blikket mod nye muligheder.

Jeg hjælper dig med at opdage og stille fokus på dit fulde potentiale, så du nemmere kan omsætte dine drømme eller ændre din hverdag.

Vi har alle mulighed for at tage ansvar og beslutte os for hvad vi vil med vores liv.

Spørgsmålet er:  Hvad vælger du ?


Ved første session taler vi om din problemstilling og udfordringer, og jeg hjælper dig med at fastsætte delmål og målsætning.

Antallet af sessions kan variere, alt efter hvad dine udfordringer er.

Hvad er NLP? 


Kort fortalt er NLP læren om, hvordan vi programmerer os selv gennem livet ved hjælp af vores sanser og tanker, samt hvordan vi via sproget kan omprogrammere os selv til bedre tilstande og hente flere ressourcer frem.

Vores oplevelser af verden og af os selv er bestemt af de erfaringer, som vi har gjort os gennem livet og det er denne opfattelse, snarere end virkeligheden selv, der har betydning for, hvordan vi fungerer.
NLP, der står for Neuro Lingvistisk Programmering, betyder at nervesystemet har et sprog i form af indre følelser, lyde, ord og billeder, som det bearbejder alle oplevelser med. Det er på denne måde vi laver vores egen opfattelse af virkeligheden på – og denne opfattelse har betydning for, hvordan vi fungerer i vores hverdag. Man kan kommunikere med nervesystemet via underbevidstheden og således ændre vores opfattelse af virkeligheden.

Bevidstheden har begrænsninger – Underbevidstheden, har ingen….


NLP er et værkstøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskesindets processer.

De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er en terapiform der anerkender at vores sind har sit eget “sprog” i form af indre: følelser, lyde, ord og billeder, som hjernen bearbejder og registrer alle vore oplevelser og fortolkninger med.
På denne måde får vi vores individuelle opfattelse af virkeligheden, hvilket har stor betydning for, hvordan vi ser på os selv, på måden vi fungerer i vores hverdag – og i samspillet med andre.
Hver eneste gang en af vore sanser bliver aktiveret, er det enten som indre billeder, følelser, lyde eller en blanding.
Med NLP-teknikker kan man kortlægge den måde vi har arkiveret vores oplevelser på. Denne kortlægning gør det muligt, at “reprogrammere” de ubehagelige oplevelser.

Hvad står forkortelsen NLP for?


NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Psykologi - Det foregår på det ubevidste plan:

Neuro
N’et står for ‘Neuro’. Alle vores oplevelser bliver kodet, registreret og behandlet via sanserne for at give mening. Derefter repræsenteres “meningen” for sindet via: billeder, lyde, fornemmelser, lugte, smag, indre dialog og oftest i en kombination.

Lingvistisk
L’et står for Lingvistisk og er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden omkring os på. Det er muligt at fremme den personlige udvikling og forbedre resultatet af sin kommunikation med andre “blot” ved at arbejde med det sproglige udtryk.

Psykologi
P’et står for psykologi eller programmering, og er den måde, vi i vores ubevidste, anvender vores oplevelser på, som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.