Mindfulness


Du får:

  • Muligheden for at blive gladere.
  • Mere ro og glæde i dit liv
  • Lettere ved at være tilstede i nuet, fremfor at du lever dit liv i fortiden eller fremtiden. 

Du bliver: 

  • Mindre bekymret 
  • Mindre dømmende overfor dig selv, og andre og herved får du mulighed for at bruge din energi og ressourcer på en mere optimal måde. 

Hvad kan man få ud af mindfulness meditation?


Man kan komme i kontakt med nuet. Finde sin indre ro og glæde. Når vi træder ud af vores automatiske tænke- og handlemønstre, kan roen og glæden få mulighed for at udfolde sig – en ro og glæde, som ligger der – et potentiale, som vi har med os fra naturens hånd.

Én af mindfulness teknikkerne er, at vi kan bringe os selv tilbage til nuet ved at vende vores opmærksomhed hen på åndedrættet, som vi altid har med os – åndedrættet kan fungere som det anker, der kan bringe én i kontakt med det nuværende øjeblik igen og igen og hver gang, vi opdager, at vores opmærksomhed er et andet sted.

Jeg holder 8 ugers Mindfulness kursus – se under fanen Kurser

Hvad er mindfulness?


Mindfulness betyder: “At være fuldt til stede i dette øjeblik, med hvad der er, uden at dømme”.

Mindfulness kan kort beskrives som fuldstændig tilstedeværelse – lige her og nu. Mindfulness er at være total nærværende på en åben og uforbeholden måde i nuet. Man er mindful, så snart man er fuldt ud tilstede i de ting man gør.

Hvad kommer mindfulness af?


Mindfulness er ikke en ny moderne opfindelse – tværtimod er det en gammel praksis rodfæstet i buddhistiske traditioner. Det ligger tæt op ad den indiske meditationsform Vipassana, som betyder at “se virkeligheden som den er”.

Mindfulness defineres som evnen til at være opmærksom, på en bevidst og ikke-dømmende måde, i det aktuelle øjeblik.

(Jon Kabat-Zinn, 1990)

Metoden er videreudviklet i USA i 70’erne med henblik på at reducere stress. Det er videnskabeligt dokumenteret, at metoden har god effekt I forhold til stress.