Erhvervscoaching


I erhvervscoaching får du både en faglig og personlig sparring, hvor det typisk handler om at føle sig godt tilpas og få succes på jobbet.

Da du i forhold til coaching, er din egen ekspert, fokuserer jeg på at assistere dig i at se dine egne muligheder og finde ressourcer.

Det er udfordrende, når forventningerne i jobbet ikke er afklarede og målene ikke er forventnings afstemt samt, når det kniber med overblikket og prioriteterne. Noget der rammer de fleste af os i en stresset hverdag, hvor samarbejdspartnerne er presset og chefen måske har svært ved at være til stede. Her kan en coach hjælpe dig til klarhed, struktur, rammesætning og gennemslagskraft.

Da vi ofte besidder flere ressourcer end vi er bevidste om, har vi typisk blot brug for lidt sparring med en coach, for at ressourcerne kan træde frem og komme i spil. Andre gange har vi måske brug for målrettet og individuel kompetenceudvikling, gennem faglig sparring med en mentor og coach.

På områder som ledelse/samarbejde/kommunikation, salg/forhandling, strategi/organisation, struktur/effektivitet og samt fokus, kan jeg tilbyde en faglig sparring. Stilen varierer således mellem coaching og mentoring.

Ledercoaching


Denne form for coaching er for ledere, mellemledere, nyudnævnte ledere og ledere på vej.

– Lederrollen, selvledelse og personlig effektivitet

– Ledelse opad, nedad, til siden og udad samt af teams

– Menneskelig indsigt samt selvindsigt

I Leder coaching er der fokus på selve ledelsesdisciplinen – mennesket.

I Leder coaching coaches i forhold til den enkelte leders udfordringer, kompetencer og udviklingsniveau. For mellemledere lægges der typisk vægt på supervision og udfordring. For nyudnævnte ledere lægges der vægt på sparring og mentoring. For ledere på vej lægges vægten i coachingforløbet ofte på sparring og træning.

Det faglige i selve jobbet mestres ofte allerede, så det gennemgående fokus i alle ledercoaching forløb er på selv lederskabet, -stilen og -rollen. Hvordan du får dine medarbejdere til at følge dig, at gøre det der er påkrævet i situationen samt at arbejde sammen som et team.

Coachingforløbet følger ofte en proces, hvor du starter med dig selv og indefra – med selvudvikling og selvledelse. Dernæst handler det om ledelse nedadtil – ledelse af individet, teams og processer.  Din ledelse udadtil – kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre instanser. Tyngden og rækkefølgen i coachingforløbet tilrettelægges individuelt.

Udgangspunktet kan være menneskelig indsigt og selvindsigt, herunder kommunikation og uddelegering. Dernæst kan temaerne være situationsforståelse, kompleksitets- og stresshåndtering samt prioritering, fokus og effektivitet. Efterfølgende handler forløbet måske om din personlige lederstil, situationsbestemt lederadfærd og gennemslagskraft. Undervejs ønsker du måske sparring til håndtering af problemer og konflikter samt rekruttering, feedback og vanskelige samtaler.